Current issue

3 & 4 / 2017

 

 

Články
  5-17 Slovesný vid a slovesná konverze Paliga, Sorin | pdficon
  19-32 Сопоставительная славянская синтактология — научное достояние брненской славистикиRylov, Stanislav | pdficon
  33-40 Proměny nesklonných přejatých substantiv v současné ruštině Nedomová, Zdeňka | pdficon
  41-52 Концепция русского глагольного предложения : чешские акценты Nowożenowa, Zoja | pdficon
Rozhledy – materiály
  53-60 K aktualizaci pravidel praktické transkripce z češtiny do ruštiny Špačková, Stanislava | pdficon
Zprávy – kronika
  61-64 Mezinárodní bulharistická konference Szeged 2017 Krejčová, Elena | pdficon
Recenze
  65-68 Рецензия на монографию М. Ю. Михайловой Семантика невыразимого и средства ее передачи в русском языке Izmest'jeva, Irina Aleksejevna | pdficon
  68-73 Жлоб во времени и пространстве Kalita, Inna | pdficon
  73-76 "Šedé" spektrum frazeologie Trösterová, Zdeňka | pdficon
  77-79 O cestě filologie – Quo vadis, philologia? Borisov, Borislav | pdficon
  79-83 Пособие по исторической грамматике русского языка Brandner, Aleš | pdficon
  83-87 Olomoucká kolektivní monografie o lingvistickém synkretismu Nosková, Kateřina | pdficon
  88-90 Moc veřejného projevu Chadžieva, Elena; Bajčeva, Venera | pdficon