Current issue

1 & 2 / 2017

Obsah
Články
  5-13 Znovuobjavovanie kánonu v literárnohistorických dimenziách Pašteková, Soňa | pdficon
  15-31 "Мой зов — дальний путь" : Марина Цветаева и поздний Рильке Kučera, Ctirad | pdficon
  33-40 "Хорошие слова" русского поэта, жившего в Болгарии Zacharijeva, Irina | pdficon
  41-48 У пошуках релятивної правдивості повір´їв та легенд про вовкулак в передвоєнній українській літературі Pavliv, Oleg | pdficon
Zprávy – kronika
  49-50 Zda budeš osvobozeným Všetička, František | pdficon
  50-52 Literatura a dějiny slavistiky Zelenka, Miloš | pdficon
  52-54 Téměř skryté polokulaté jubileum prof. PhDr. Iva Pospíšila, DrSc. Dohnal, Josef | pdficon
  54-56 Odešla prof. PhDr. Danuše Kšicová, DrSc. Dohnal, Josef | pdficon
  56-60 Mistrzyni pracy zespołowej: prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková (* 12. 12. 1931 – † 12. 06. 2016) Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
Recenze
  61-63 Sub rosa dictum a iné texty Gunišová, Eliška | pdficon
  64-65 Martinkova monografie o Jasiczkovi Všetička, František | pdficon
  65-71 Kronika Slovanů a dejiny Slovanov Žemberová, Viera | pdficon
Články
  5-17 Параллельный корпус InterCorp в переводной лексикографии Charciarek, Andrzej | pdficon
  19-30 Sémantické pole mluvit s příznakem intenzity: problémy překladu Mrázková, Hana | pdficon
  31-43 Neshodný přívlastek v ruštině a češtině a problematika jeho vymezení Slovák, Václav | pdficon
  45-55 Словник Ізмаїла Срезневсього як джерело старослов'янських лексем вищих церковних статусів Chura, Anna; Чура, Анна; Čura, Anna | pdficon
Zprávy – kronika
  57-58 Za PhDr. Ludmilou Rejmánkovou, CSc. (13.8.1923–7. 2.2017) Richterek, Oldřich | pdficon
Recenze
  59-61 O čtyřjazyčném tematickém slovníku Krejčí, Pavel | pdficon
  61-66 Mezinárodní kolektivní monografie na pomezí jazyka a literatury Trösterová, Zdeňka | pdficon
  66-69 Sborník z brněnské rusistické konference (2015) Slovák, Václav | pdficon
 
  71 Errata | pdficon