filosofie; filozofie

: In Sloterdijks Weltinnenraum: Call for Papers

In Sloterdijks Weltinnenraum: Call for Papers

V roce 2017 oslaví německý filozof Peter Sloterdijk životní jubileum. Od vydání Literatur und Lebenserfahrung (1976), akcelerovaně od vydání Kritik der Zynischen Vernunft (1983) až po aktuální román Das Schelling - Projekt: Ein Bericht (2016) představují Sloterdijkovy texty, rozhovory, přednášky, ediční, publicistická a umělecká činost, filozofické podněty a inspirace a podněcují rozdílné reakce. Sloterdijk jako myslitel udržuje, přitahuje a provokuje pozornost a zájem na filozofické scéně i mediální agoře již 40 let. Proto bychom chtěli dát prostor filozofické reflexi jeho rozsáhlého díla.

Při této příležitosti vyzýváme autory k zasílání příspěvků, zabývajících se různými aspekty Sloterdijkova díla. Texty v českém, německém a anglickém jazyce (v rozsahu max. do 36 000 znaků) přijímáme do 15. října 2016. Texty projdou standardním recenzním řízením. Z vybraných studií vytvoříme tematický blok v Pro-Filu č. 2/2016, který vyjde na sklonku prosince 2016

In Sloterdijks Weltinnenraum je rovněž název připravované konference, která se uskuteční na jaře 2017 na Katedře filozofie FF MU v Brně ve spolupráci s Ústavem germanistiky, nordistiky a nederlandistiky FF MU. Bližší informace očekávejte v Pro-Filu a na stránkách Katedry filozofie FF MU.

Redakce Pro-Filu