Od dvou světů ke dvěma pojmům přírody – poznámky k úvodu Kantovy Kritiky soudnosti

Hans-Georg Bensch

Abstract


Předneseno v Brně 13. října 2009, přeložil Jakub Mácha

https://doi.org/10.5817/pf10-2-1
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097