Zdeňka Jastrzembská: Aspekty vysvětlení: hledání explanačních znalostí

. .

Abstract


Jastrzembská, Zdeňka. Aspekty vysvětlení: hledání explanačních znalostí. 1. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2009. 120 s. ISBN 978-80-7182-279-0

Kniha se zaměřuje na epistemologické aspekty vysvětlení a pokouší se odpovědět na otázku, zda vysvětlení poskytují znalosti. Autorka rozvíjí jednoduchou intuici, podle které je hledání vysvětlení hledáním odpovědi na otázku proč?. Ukazuje, že je potřeba zkoumat nejen relevanci či adekvátnost odpovědí, ale také přijatelnost či legitimnost otázek, tedy to, kdy není požadavek na vysvětlení zamítnut. Pro předkládané řešení je klíčové rozlišení mezi zdůvodněním a vysvětlením. Autorka tvrdí, že při vysvětlování nepotřebujeme zdůvodňovat to, co je předmětem vysvětlování (vysvětlení není zdůvodnění), potřebujeme však zdůvodňovat to, co se jako vysvětlení předkládá. Kniha nabízí konkrétní způsob, jak vysvětlení hodnotit a jak je mezi sebou srovnávat.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097