Nové knihy

Radim Brázda

Abstract


Jaroslav Peregrin/Vladimír Svoboda: Od jazyka k logice. Praha: Galileo, 2009, 428 s.
Dante Alighieri: Božská komedie. Praha: Europa, 2009, 640 s.
Daniel Špelda: Proměny historiografie vědy. Praha: Filosofia, 2009, 346 s.
Daniel Špelda: Renesanční a novověká filosofie. Plzeň: Vydavatelství ZČU v Plzni, 2009, 185 s.
Johann P. Arnason: Civilizační analýza. Evropa a Asie opět na zcestí. Praha, Filosofia 2009, 146 s.

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097