Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

předkládáme vám první číslo roku 2010. Číslo zahajuje videozáznam přednášky prof. Wolfganga Welsche (Friedrich-Schiller-Universität Jena). Přednášku s názvem Das Rätsel der menschlichen Besonderheit (Záhada zvláštnosti člověka) proslovil Wolfgang Welsch dne 6. května 2010 při příležitosti návštěvy Katedry filosofie FF MU. Přednášku na záznamu tlumočí prof. Břetislav Horyna.
Shodou okolností a na pozvání prof. Horyny navštívil v dubnu Katedru filosofie FF MU rovněž prof. Bernhard H. F. Taureck, který zde 22. dubna proslovil přednášku Weshalb die Errichtung einer verdeckten globalen Alleinherrschaft künftig nicht ausgeschlossen werden kann (Proč nelze do budoucna vyloučit vznik skryté globální samovlády). Nejen díky tomu můžeme v předkládaném čísle otisknout desátou kapitolu z jeho knihy Don Quijote als gelebte Metapher (München: Wilhelm Fink Verlag 2008). Kapitola má název Zánik středověku a publikujeme ji s laskavým svolením nakladatele.
Malou německou sekci v tomto čísle doplňuje v rubrice Polemiky – anotace – konference rozhovor Jakuba Máchy s německými filosofy Asunntou Verrone a Peterem Nicklem. Rozhovor byl zaznamenán v dubnu letošního roku při příležitosti Festivalu filosofie v německém Hannoveru. Téma festivalu znělo Člověk – příroda – technika.
V sekci Statě je dále zařazena obsáhlejší studie Jana Štěpánka s názvem Tarského definice pojmu pravdy a její kritika. Nabízí čtenářům příležitost vrátit se k sémantické koncepci pravdy Alfreda Tarského, podrobně a systematicky projít její konstrukci a seznámit se s námitkami vůči ní vznesenými. To vše ve světle soudobé literatury a kritické analýzy mladého badatele.
Studie prvního letošního čísla uzavírá precizní segmentová analýza pěti existujících zlomků Anaximandrovy zoogonie a antropogonie od Bronislava Stupňánka s názvem Vztah Anaximandrovy zoogonie a antropogonie.

V rubrice Polemiky – anotace – konference uveřejňujeme tři příspěvky ze Studentské vědecké konference, kterou uspořádali 24. března 2010 studenti Katedry filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Jako první zařazujeme vítězný příspěvek Jana Horského The Dual-process Theory of Moral Judgment. Dále příspěvek Ivo Pezlara Co je epistemický výrok? a krátkou úvahu Michala Stránského Homo Philosophus aspirant – Rortyho reflexe filosofie.

Doufáme, že vás předkládané číslo Pro-Filu zaujme a že nám zachováte čtenářskou přízeň.

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097