Editorial

Vážení čtenáři,

předkládané číslo vám s menším odstupem nabízí poprázdninové filosofické menu, sestavené z příspěvků opět spíše mladších badatelů.

Aktuální číslo otevírá rozhovor s autorem monografií Astronomie v antice a Astronomie ve středověku Danielem Špeldou. Do rubriky článků jsme zařadili příspěvky, v nichž je dokončena debata ke studii Radim Bělohrada Ateismus, teismus a justifikace privátní evidence uveřejněné v prvním čísle Pro-Filu 2008. Odpověď Radima Bělohrada na některé předchozí námitky a doplnění debaty, které nabízí Zdeňka Jastrzembská v článku Důkazní břemeno, princip důvěřivosti a povinnosti filosofů, obstojí jako samostatné studie.

Stať Jaroslavy Šalomové Trojí vědění fikce je krátkou ukázkou z chystané práce Epistemologie literatury.

Díky rozhovoru Marka Hrubce s oficiálními představiteli íránské filosofie můžete nahlédnout do poněkud diplomatického a státotvorného vyjadřování filosofů, náležejících k odlišné filosofické tradici. Rozhovor je doplněn krátkým úvodem.

Některé odborné časopisy mají na svých stránkách zavedenu rubriku "Nad knihou". V ní se autoři vrací ke knihám, které sice vyšly již před určitou dobou, ale není důvod, proč by měly být opomenuty. Dvě knihy připomeneme i v předkládaném čísle PRO-FILU: Roman Madzia se zamýšlí nad knihou Richarda Rortyho Pragmatismus mezi jazykem a zkušeností (Paido: Brno 2008) a Radim Bělohrad se vrací ke knize Mary Anne Warrenové Moral status: obligations to persons and other living things (Oxford University Press US, 1997).

Doufám, že i v tomto čísle naleznete intelektuální podněty pro privátní i veřejné filosofické úvahy.

rb
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097