Nové knihy Pro-fil 1/2009

Tomáš Hříbek: Metafyzika antiindividualismu. Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, ediční řada FILOSOFIA, Praha 2008, ISBN 978-80-7007-289-9, s. 336.

Vojtěch Kolman: Filosofie čísla. Základy logiky a aritmetiky v zrcadle analytické filosofie. Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, ediční řada FILOSOFIA, Praha 2008, ISBN 978-80-7007-279-0, s. 670.

Adolf Filáček (ed.): Věda, filosofie, metodologie. Sborník k osmdesátým pátým narozeninám Ladislava Tondla. Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, ediční řada FILOSOFIA, Praha 2009, ISBN 978-80-7007-288-2, s. 340.

Maurice Merleau-Ponty: Struktura chování. Překlad Jiří Pechar a kol., Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, ediční řada FILOSOFIA, Praha 2008, ISBN 978-80-7007-290-5, s. 328.

Petr Glombíček, James Hill (et al.): George Berekeley. Průvodce jeho filosofií. Nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, ediční řada FILOSOFIA, Praha 2009, ISBN 978-80-7007-277-6, s. 360.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097