Jan Jessenius v kontextu renesanční filosofie. Rozhovor s Tomášem Nejeschlebou

Tomáš Nejeschleba, Radim Brázda

Abstract


-

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097