Co je skeptického na filosofii Richarda Rortyho?

Roman Madzia

Abstract


Cílem této eseje je načrtnout základní důvody, proč bychom neměli o filosofii Richarda Rortyho uvažovat jako o variantě skepticismu. Nejprve je položena otázka po konceptuálním vymezení a předmětu skepticismu, a následně jsou ukázány některé relevantní styčné body mezi klasickým pragmatismem a Rortyho neopragmatismem. Na pozadí konfrontace těchto aspektů Rortyho díla s tím, co v textu nazývám "skeptické schéma", se pak snažím dokázat, že Rortyho názory se zásadně rozcházejí se samotnou podstatou skepticismu.

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097