Pravdivá metafora

Lukáš Koval

Abstract


Autor podává ve svém eseji stručný přehled chápání pojmu pravdy v dějinách evropského myšlení a to v návaznosti na kanonickou roli řeckého mýtu. Připomíná nejen úlohu bohyně pravdy Alétheie, tak jak je zachycena v dílech básníků 5. a 4. století před Kristem, ale pokouší se i o její konfrontaci s výměry daného pojmu ve spisech z počátků a klasického údobí řeckého filosofického myšlení. Připomíná tradiční výrok Hérakleitův o skrytosti pravdy ale též význam pravdy jakožto důvodu pro Platonovo zavedení světa idejí. Neopomíjí ani roli estetizace při jejím chápání. V závěru svého eseje předkládá specifickou typologii institucí na základě jejich postojů k pravdě.

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097