Pravda je dcerou doby. Návrat Kleió mezi múzy

Jan Latzka

Abstract


Příspěvek se formou krátké eseje věnuje otázce možnosti či nutnosti návratu dějepisectví do řad múz umění, z nichž  bylo vyňato ideálem vědeckosti moderny. Nastiňuje je tak zásadní otázku, zda-li je dějepisectví opravdu vědou nebo spíš sférou fantazie a svobody.

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097