Na konci dubna letošního roku se v Praze konalo mezinárodní filosofické setkání, které pořádal Filosofický ústav AV ČR ve spolupráci s Filosofickou fakultou UK. Akce se skládala ze dvou částí: otevřené školy analytické filosofie "School of Inferentialism" (25. – 27. dubna 2007) a série komentovaných přednášek Roberta Brandoma s názvem "Between Saying and Doing: Towards an Analytic Pragmatism". Témata prezentovaná na School of Inferentialism zasazovaly Brandomův projekt do širších souvislostí a tvořily tak pomyslný background pro jeho pochopení. Mezi přednášejícími byly například James Conant z University of Chicago, Mark Lance z Georgetown University či Björn Ramberg z Universitetet i Oslo. Jádrem druhé akce byly Brandomovy přednášky, které se konaly minulý rok v rámci prestižních John Locke Lectures, které od roku 1950 pořádá University of Oxford. Uvádí se, že pro první sérii přednášek byl osloven Ludwig Wittgentein, který však nabídku nakonec odmítl především proto, že vyžadovaná forma prezentace neumožňovala publiku klást otázky a diskutovat. Do Prahy dorazilo na dvě stě badatelů z nejrůznějších koutů světa (Austrálie, Nového Zélandu, Jižní Afriky, USA, Kanady a samozřejmě Evropy). Kdo nebo co je přilákalo? V zásadě se nabízejí tři možnosti: 1) téma analytického pragmatismu, 2) osobnosti, které se akce měli zúčastnit (z pohledu autorky této zprávy to by především Huw Price, Paul Horwich, John McDowell či Richard Rorty) nebo 3) Brandomem deklarované navazování na filosofii Kanta a Hegela (alespoň tak si autorka této zprávy vysvětluje početně výrazně převažující skupinu badatelů z Německa). Program měl každý den pevně danou strukturu: Brandomova přednáška, komentář, a pak prostor pro diskusi. Když po první přednášce označil John McDowell Brandomův projekt za Frankensteinovo monstrum, v Kongresovém sálu Hotelu Ambasador Zlatá Husa to zřetelně zašumělo. Žádná senzace se však nakonec nekonala, přestože kritické hlasy zazněly i v některých dalších komentářích (a i z publika). Mezi dalšími komentátory byly například Pirmin Stekeler-Wiethofer z Universität Leipzig, Sebastian Rödl z Universität Basel či Jaroslav Peregrin z FF UK a AV ČR.

Zdeňka Jastrzembská
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097