René Descartes a význam základů poznáníí

Jan Votava

Abstract


Článek, který vznikl jako úprava části stejnojmenné diplomové práce, je věnován otázce,  jaký může mít smysl zabývat se problematikou základů poznání. Autor se nesnaží dospět k úplné odpovědi v obecné rovině, nýbrž k takové dílčí odpovědi, k jaké nás může přivést dílo René Descarta. Descartovo myšlení je vodítkem k sestavení typologie možných významů základů poznání. Typologie se skládá ze dvou navzájem se křížících úrovní, přičemž hlavní úroveň obsahuje význam systematický, určující, potvrzující a metodický, úroveň pomocná se skládá z významu teoretického, praktického a psychologického.

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097