Spinozova základní chyba

Hynek Tippelt

Abstract


Jedním z velice sporných míst Etiky holandského filosofa Benedikta Spinozy je třetí tvrzení páté části této knihy (dále 5p3). Znění tohoto Spinozova tvrzení je následující: "Afekt, který je vášní, přestane být vášní, jakmile si o něm vytvoříme jasnou a přesnou ideu." Mnozí interpreti Spinozovy filosofie upozorňují na toto místo jako na jedno z klíčových, jiní toto tvrzení v rámci Spinozovy filosofie pokládají za těžce chybné nebo přinejmenším dosti zavádějící. Záměrem této studie je srovnat několik možných interpretací 5p3 a na tomto základě navrhnout interpretaci vlastní.

Keywords


Spinoza, etika, stoicismus, afekt, vášeň

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097