Kantovská konference v Prešově

Kantovská konference v Prešově

Dílo německého filozofa Immanuela Kanta je středem zájmu filozofického myšlení posledních dvě stě let. Dokonce bylo konstatováno, že v poslední době se kantovské filozofii věnuje nejvíce lidí vůbec. Proto nepřekvapí vzrůstající četnost konferencí věnovaným různým aspektům tohoto filozofického systému. Ve východoslovenském Prešově se 18. a 19. května konal již třetí ročník mezinárodní vědecké konference s kantovsky dlouhým názvem Sociálno - politická, etická, kultúrno - civilizačná a humanistická relevantnosť Kantovej filozofickej iniciatívy. Obdiv za tak intenzivní pořadatelskou činnost patří hostitelskému řešitelskému týmu pod vedením doc. Beláse.

Hlavní referát přednesl i u nás známý polský filozof Czeslaw Glombik na téma Marburgské novokantovtví. Marburgská novokantovká škola není omezena jen na několik hlavních postav a její ideový základ nacházel ozvěnu v celém středoevropském prostoru. Tak či onak lze k tomuto filozofickému směru počítat různé osobnosti polského a českého filozofického života, zdůraznil Czeslav Glombik. Následovalo vystoupení Milana Sobotky, jenž referoval o nedávno vydané knize Kantův kategorický imperativ. Vladimir Leško se ve svém vystoupení zaobíral bytností lidské svobody v Heideggerově interpretaci Kantovy filozofie. Na konci prvního dne následovala diskuse točící se především kolem podstaty kategorického imperativu a jeho relevance v dnešních morálně-filozofických debatách. Téma bylo průsečíkem referátů Milana Sobotky, Ľubomíra Beláse (Politická stratégia a technika moci v Kantovej filozofii dějin) a mého příspěvku (Kantův striktní zákaz lži). K velké radosti polských kolegů shrnul profesor Sobotka diskusi odkazem na knihu polského filozofa Tadeusze Krońského Rozważania wokół Hegla: Kantova morální filozofie nezná případy tragických situací ani osobní oběti. Zde vyvstává nějaká vyšší etická hodnota, než je pouhé uctění druhého. Kroński tak naznačil jistou mez kantovské etiky.

Druhý den konference byl věnován pracím studentů, které ale zachovávaly vysokou odbornou úroveň. Není třeba připomínat, že všechny referáty se již tradičně objeví ve sborníku. Přátelskou atmosféru konference dotvářely sponzorské dary od prof. Zouhara a místního dovozce francouzských vín Tüal Doaré.

Jakub Mácha
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097