Rodný domek velikána

Rodný domek velikána

Nedaleko stuttgartského centra (Eberhardstrasse 53) stojí nenápadný domek, který se poněkud vymyká zdejší zástavbě, vzniklé většinou až po 2. světové válce. Dvoupatrová stavba je pozůstatek původní zástavby a nese pro filosofa všeříkající název: Hegel-haus. Ve třech podlažích přibližuje rodný domek G.W.F. Hegela život a dílo tohoto velkého německého filosofa, který se ovšem proslavil daleko od svého rodiště. Exposice je zaměřena s ohledem na různost Hegelových působišť zejm. na jeho život ve Stuttgartu (mimochodem, družební město Brna).

Hegel ve Stuttgartu žil až do svých 18 let, kdy odešel studovat do Tübingen. Ve Stuttgartu navštěvoval gymnázium (dodnes fungující, pravda pod jiným názvem). Přízemí malého, ale sympatického musea skrývá převážně obrazovou exposici "Stuttgart v Hegelových časech" (1770 - 1831), která samozřejmě osloví hlavně místní obyvatele (ti však do exposice zase tak často nemíří). Životu slavného rodáka samotného se věnují sály (celkem šest) na druhém a třetím poschodí. V nich se může návštěvník seznámit především s mladými léty filosofa, a to hlavně prostřednictvím dokumentů z Hegelova života (různé pasy, jmenovací dekrety, diplomy, dopisy aj.). Často se ovšem jedná "jen" o kopie. Zajímavé jsou rukopisné památky, ať již se jedná o rukopisy děl nebo o soukromé dokumenty (např. dobropis na klavír).

Exponáty jsou v jednotlivých vitrínách, které jsou i barevně inspirovány Hegelovým dílem (když odpovídají Goethově teorii barev) - jsou žluté, oranžové, purpurové, fialové a modré. V posledním patře je pak hlavně zdůrazněno Hegelovo dílo v souvislosti s jeho současníky (Kant, Fichte, Schelling).

Museum je sice rozsahem nevelké, ale svým pojetím o to příjemnější. Vystavené dokumenty, kresby, portréty aj. pěkným způsobem seznamují se slavnou osobou dějin filosofie. Museum přirozeně nabízí i stručný leták v několika jazycích. V něm je zajímavé zdůraznění významu Hegela a jeho díla, při jehož hodnocení se autoři odvolávají i na Marxe a Lenina ("Podle Lenina je Hegel povinnou četbou pro každého, kdo chce pochopit Marxe.") - je otázka, zda by si u nás někdo troufl podobně koncipovaný leták vydat. Samozřejmě se zájemce z letáku dozví stručný běh Hegelova života a názvy hlavních děl.

Exposice je připravena dosti klasickým způsobem (exponáty ve vitrínách a vysvětlující panely), působí místy až chudě. Výhodou naopak bude fakt, že je velmi nepravděpodobné, že by v tomto domku návštěvník okusil tlačenici před exponáty. Proto si je může vychutnat v klidu a nechat na sebe působit genius loci. Sympatickým faktem je také dobrovolné vstupné. Museum patří pod Archív města Stuttgartu, proto také jeho internetové stránky naleznete na stránkách http://www.stuttgart.de/stadtarchiv/ - odkaz Unsere Museen.

Jakub Vojta

Na závěr přidávám něco obrázků:

Hegelhaus v pohledu zepředu

Hegelhaus v pohledu zezadu

Diplom z university v Tübingen z roku 1790, jímž se Hegel stává magistrem filosofie

Hegelův rukopis

Hegelův dobropis na klavír z 18. IX. 1831

List z Filosofie dějin

Hegelův rukopis z roku 1798 s příspěvkem k reformní debatě ve Württembersku (škrtnutý text); titul změněn před tiskem někým jiným
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097