Editorial 02/2006

Editorial

Vážení čtenáři,

 

hned v úvodu předloženého čísla Pro-Filu si jistě povšimnete dílčí multimediální inovace našeho časopisu. Mezi hlavní statě čísla je zařazen videozáznam přednášky Petra Antese (Scientific Writing. English, French, German Compared), proslovené na půdě katedry filozofie FF MU. Pokusíme se, aby se videozáznamy interesantních přednášek staly trvalou součástí Pro-Filu. Touto cestou se snažíme čtenáři zpřístupnit audiovizuálně archivované přednášky hostujících badatelů či filozofů působících na naší katedře. 

 

Mezi autory předloženého čísla naleznete slovenského filozofa Ulricha Wollnera (Plato´s Socrates on Poets in Work Ion), Franka Kuhne z partnerského filozofického semináře na Univerzitě v Hannoveru – s textem věnovaným analýze diskutabilní postavy „homo sacer“, stvořené v díle G. Agambena. Již tradiční logickou reflexi zastupuje Jiří Raclavský se studií Type Indicators. V aktuálním čísle se opět objevuje zástupce studentů. Jedná se o stať Barbory Hebelkové, věnovanou reflexi reakcí, následujících nejen bezprostředně po uvedení divadelní hry „zlobivého dítěte“ české filozofie Ladislava Klímy Matěj Poctivý.

 

Výraznou změnou je podstatné rozšíření redakční rady o odborníky z partnerských univerzit a jiných odborných institucí. Tímto krokem se snažíme zdůraznit publikační otevřenost časopisu co nejširšímu okruhu tuzemských i zahraničních badatelů, kteří jsou či mohou být autory filozofických či filozoficky orientovaných odborných statí. Členy redakční rady se tak na počátku roku 2007 stali: Daniel Špelda (Filozofický ústav AV ČR Praha), Marek Otisk  (Filozofický ústav AV ČR Praha, katedra filozofie OU v Ostravě), Marek Petrů (katedra filozofie FF UP Olomouc), Marián Zouhar (Filozofický ústav SAV Bratislava, Katedra logiky a metodológie vied FF UK Bratislava), Andrej Kalaš (katedra filozofie FF UK Bratislava). Předpokládáme, že díky spolupráci s uvedenými badateli získáme kvalitní filozofické články a studie.

 

rb
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097