Filosofie češství Ladislava Klímy v souvislosti s divadelní hrou Matěj Poctivý

Barbora Hebelková

Abstract


Divadelní hra Matěj Poctivý, ač napsána spolu s Arnoštem Dvořákem, odráží mnohé myšlenky Ladislava Klímy, zejména jeho vztah k české společnosti. Studie, kterou předkládám, není striktně filosofická; spíše představuje pokus zabývat se v širších souvislostech tématem, které je zpracováno zatím jen velmi okrajově, ačkoli pro pochopení Klímovy filosofie může být podnětné. Pro porozumění jeho pojetí „české otázky“ je dokonce nezbytné. Pokusím se ukázat okolnosti, které měly vliv na nepochopení a odmítání, či naopak uznání tohoto myslitele. Bibliografie recenzí na Matěje Poctivého, o kterou jsem studii doplnila, je prozatím nejúplnější.

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097