Was ist Philosophie


Was ist Philosophie? Programmatische Texte von Platon bis Derrida. Ed. Rolf Elberfeld, Reclam, Stuttgart 2006.

 

Shrnující útěšný spisek, který vám nabídne širokou škálu charakteristik filozofie. Hodláte studovat filozofii? Studujete filozofii? Přednášíte filozofii? Máte podezření, že filozofie se zabývá i něčím jiným, než si myslíte vy sami? Tušíte, co vše by se mohlo skrývat za pojmem „filozofie“? Víte jak si filozofii, její činnost, úlohu, předmět, zaměření představovali filozofové před vámi? Předložený výbor z textů vám nabídne přehršli charakteristik filozofie a jejího zaměření. Nejedná se o ovšem o pouhý svazeček jednovětých definic. U každého autora, který definuje filozofii a její činnost, je umístěno krátké uvedení a pečlivě zpracovaný bibliografický údaj předložené ukázky. Výbor začíná ukázkami z antické filozofie (od Homéra po Demokrita) a po 250 stranách končí určením filozofie z Tympanonu Jacquesa Derridy. Připojený doslov Rolfa Elberfelda s názvem Filozofie na cestě do 21. století mě zaujal  připomenutím dvou témat, která by podle něj neměla zůstat ve filozofii 21. století opomenuta: zdůraznění role žen ve filozofii a zdůraznění mimoevropských myšlenkových tradic. Obojí je u Elberferda spjato s dílčí revizí dějin filozofie, se snahami, jež vyvíjí např. interkulturní filozofie a v neposlední řadě s úsilím o další proměnu pohledu filozofie na vlastní aktivity.   

rb

 

 


Jonas Pfister: Philosophie. Ein Lehrbuch. Reclam, Stuttgart 2006.

Další z množství úvodů do filozofie, kterými je trh pravidelně zásobován. Dlouhodobě se snažím úvody sbírat. Důvod je prostý: je zde vidět, jak se změny v chápání filozofie promítají do propedeutických textů, určených těm, kdo se studiem filozofie teprve začínají. Předložený úvod má zajímavé podvojné, historicko systematické členění: hlavní kapitoly se nazývají Antika, Středověk, Novověk, 20. století a každá z nich je členěna systematicky. Antika obsahuje kapitoly: filozofie (co je, k čemu je, proč filozofovat), štěstí, svoboda. Středověk obsahuje subkapitolu „bůh“ (důraz na důkazy boží existence), kapitola Novověk je rozložena do subkapitol „vnější svět“, „poznání“, „duch“, „spravedlnost“, „etika“. 20. století má hlavní oddíly „význam“, „věda“, „umění“ a zvláštní dodatek nese hrdý název Logika. Vkusně je k textu přibalen slovníček pojmů a jmenný rejstřík. Nabízí se srovnání s dalším, o něco starším úvodem do filozofie Reinharda Brandta (Reclam, Stuttgart 2003), který po představení předmětu filozofie začne první oddíl „Poznání a bytí“ kapitolkou věnovanou principu sporu a principu vyloučeného třetího, což je začátek více než slibný. Zdá se mi, že oba zmíněné úvody mají o něco vyšší standard než mnohdy značně simplifikující úvody, které byly v poslední době k mání v českém jazyce. 

rb
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097