Anotace

Marián Zouhar: Rigidná designácia Metafyzická téma vo filozofii jazyka. Infopress, Bratislava 2006, 222 s.

Dr. Marián Zouhar (Filozofický ústav SAV, doc. Univerzity Komenského) se v čs. kontextu dlouhodobě věnuje problematice singulárních výrazů, které patří k nejdiskutovanějším tématům v analytické filosofii jazyka. Zatímco jeho nedávno vydaná kniha Podoby referencie (2004) shrnovala nejen klasické, ale i vlastní příspěvky na daném poli (Zouhar se hlásí ke stoupencům Kripkeho linie), Rigidná designácia se dívá na příslušná témata dosti odlišným způsobem: v teoriích o značení (reference, designace) jazykových výrazů identifikuje řadu zásadních metafyzických motivů, přičemž už klasický výklad rigidní designace je jím rozpoznán jako vlastně metafyzický. Pro čtenáře v čs. konextu je velmi důležité, že kromě osobního přínosu nás Zouhar seznamuje s množstvím poznatků i z posledních měsíců a to z okruhů, které dosud buď nebyly vůbec, anebo byly jen zcela rudimentárně reflektovány v čs. prostředí - po deskripcích a vlastních jménech jsou diskutovány (z hlediska rigidní designace) indexické výrazy a všeobecné výrazy. (Poznámka autora anotace: jako relativní znalec z příslušného oboru Zouharovu knihu doporučuji jako skvělou knihu i pro vstup do daných témat.)

jr

 

Marián Zouhar (ed.): Jazyk z pohladu sémantiky, pragmatiky a filozofie vedy . Veda, Bratislava 2006, 262 s.

Každoroční konference česko-slovenských analytických filosofů bývá úročena sborníkem příspěvků, přičemž texty přednesné na setkání v Tatrách 2005 byly vydány právě v anotovaném sborníku. Ústředním tématem byla problematičnost hranice mezi sémantikou jazyka (u nás reprezentovanou snad nejznámněji P. Maternou) a pragmatikou jazyka (u nás reprezentovanou snad nejznámněji J. Peregrinem), vymezení kompetence těchto subdisciplín filosofie jazyka, přesahujících někdy i hranici "pouhé" filosofie. 11 příspěvků týkající se tohoto tématu následují 4 příspěvky věnované filosofii matematiky a filosofii vědy.

jr

  

Ludwig Witggenstein: Modrá a hnědá kniha . Praha: Filosofia 2006, 268 s.

Známé posthumně vydané Wittgensteinovské poznámky z let 1933-1934 se po nedávném slovenském překladu dočkaly i překladu do češtiny (přel. P. Glombíček).

jrPublished by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097