Byl Sókratés učitel? Přehled možných odpovědí

Josef Petrželka

Abstract


Tento text se zabývá otázkou, zda je možné Sókratovo působení na jeho partnery (především v raných Platónových dialozích) označit termínem "učení" a Sókrata samotného termínem "učitel". Text představuje odpovědi na tuto otázku u několika badatelů 20. století (Popper, Patočka, Guthrie, Teloh, Nehamas, Scott).

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097