Platón

Plato.gif (8972 bytes)

Platón: Euthyfrón. Obrana Sókrata. Kritón. Oikoymenh, Praha 2005.

Již páté, opravené vydání elementární četby z dějin filozofie. Tři pilíře z dějin morální filozofie. Začínáte-li studium filozofie a zakládáte-li osobní knihovnu, pak bude soubor tří Platónových dialogů jedním z pevných základních kamenů, ke kterým se budete vracet nejen při studiu etiky. Můžete srovnávat Sókratovu argumentaci a uvažování ve chvíli, kdy je předvolán před soud, kdy hovoří před soudem a když již očekává vykonání rozsudku.    

Raymond Smullyan: Šachové záhady Sherlocka Holmese. Padesát úloh šachové dedukce, které vám nedají spát. Mladá fronta, Praha 2005.

Další z českých překladů řady filozoficky atraktivních knih amerického matematika a logika (též amatérského astronoma, hudebníka či fotografa). Kniha není zdaleka určena pouze šachistům, byť jsou logické myšlení a logické hádanky představovány prostřednictvím analýzy padesáti retrográdních šachových úloh. Veškeré úlohy jsou zarámovány do rozhovorů Sherlocka Holmese a dr. Watsona či dalších postav, které můžete znát z knih o skvělých úsudcích bytostně logicky založeného detektiva. Předmětem retrográdní analýzy v šachu je analýza a rekonstrukce událostí na šachovnici, které vedly k postavení, s nímž jste v dané chvíli konfrontováni. Smullyan skvěle a názorně inscenuje možnosti deduktivního uvažování a současně vám předvede využití retrográdní analýzy při Holmesově řešení případu dvojité vraždy. Za zmínku stojí, že na překladu se podíleli: šachista, matematik a básník/překladatel. Text na obálce, který upozorňuje na dosavadní české překlady Smullyana,  pozapomněl na vydání knihy Navěky nerozhodnuto. Úvod do logiky a zábavný průvodce ke Gödelovým objevům, která vyšla v roce 2003 (Academia, Praha).

Pereg.gif (7042 bytes)

Jaroslav Peregrin: Kapitoly z analytické filozofie. Filosofia, Praha 2005.

V roce 1992 vydalo nakladatelství Hermann a synové Peregrinův Úvod do analytické filosofie v téměř kapesním formátu. Autor v něm nabídl historický úvod do analytické filozofie, představil nejvýraznější postavy analytické filozofie (od Fregeho po Quina), chronologickou tabulku základních textů analytické filozofie, nabídl krátký přehled nejdůležitějších logických systémů a zauvažoval o perspektivách tohoto způsobu filozofování. Nyní přichází s podstatně rozšířeným, obohaceným, přeuspořádaným a celkově upraveným textem, který nabízí čtenáři zásadní přehled o dění v analytické filozofii. Kapitoly věnované jednotlivým filozofům jsou obohaceny o přehled života a díla (včetně sekundární literatury věnované příslušnému filozofovi), přibyly kapitoly, v nichž autor samostatně představuje stanoviska Hilberta, Gödela, Tarského, Rylea, Austina. Peregrin rovněž značně upravil a rozšířil kapitolu věnované logické analýze jazyka a formální sémantiky. Samostatné pozornosti se rovněž dostalo filozofii mysli (Turingovi a jeho následovníkům) a postanalytické filozofii (Davidson a Sellars). Začtete-li se do úvodní stati Co je analytická filosofie?, možná vás zaujme členění filozofie 20. století na analytickou a „tu ostatní“, nazývanou též „kontinentální“, která je charakterizována spíše svojí poetičností, literárností popřípadě nesrozumitelností. Přítomnost této dichotomie mě dovedla k pochybnosti, zda analytičtí filozofové znají jinou, než vlastní tradici, tak dobře, jako svůj velmi kvalitně zmapovaný „pašalík“, který je pro ně jistě tím nejznamenitějším způsobem filozofování. Jistý náznak východiska, z tohoto poněkud zjednodušeného rozlišování filozofických tradic, lze nalézt v závěru knihy, v kapitolce „Kontinentální filozofie: od klatby k dialogu“, kde autor odkazuje na některé autory, kteří zřejmě tuto uměle vytvořenou dichotomii dnes bez potíží opouštějí. Podstatné jsou však jiné věci: kniha nabízí skvělý, srozumitelný a precizní přehled vývoje analytické filozofie a jejích problémů. Přidáte-li k této knize i práci Luboše Valenty Problémy analytické filozofie (Olomouc 2003), získáte kvalitní zázemí pro vlastní (pramenné) studium analytické filozofie.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097