Terminologie Wittgensteinovy ontologie v Tractatu

Antonín Dolák

Abstract


Studie se zabývá hlavními termíny Wittgensteinovy filozofie logického atomismu použitými v díle „Tractatus logico-philosophicus“. Jde především o termíny „Gegenstand“, „Sachverhalt“, „Tatsache“, „Sachlage“ a „Gesamtheit“. Jde v ní především o eliminaci pojmových nejasností, které se často objevují při práci s těmito termíny a v četných překladech „Tractatu“. Konečně se studie pokouší blíže pojmově výše uvedené pojmy explikovat. Hlavní důraz je kladen na práci s originálním textem „Tractatu“, jehož teze jsou podrobovány vzájemné komparaci a podrobné analýze.

Keywords


ontologie, Wittgenstein, stavy věcí, fakt, předměty, Tatsache, Sachverhalt, Sachlage, logický atomismus, Russell, Frege,

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097