Platónské symposium - Hippias Menší
Česká platónská společnost a Filosofický ústav AV ČR spolu s ÚFaR FF UK a IPS FSV UK uspořádaly ve dnech 25. - 26. října v Praze

III. platónské symposium,

jehož tématem byl dialog

Hippiás Menší.

Na symposiu se svými příspěvky vystoupili:

J. Tomin (Oxford/Praha)          Datování a interpretace Hippii Menšího.

J. Moural (Praha)                     Sókratova činnost v dialogu Hippias Menší.

Š. Špinka (Praha)                      Sókratovo podivné dobro.

J. Petrželka (Brno)                   Hippias v Hippiovi Menším a jinde.

M. Šedina (Lysá n.L.)              Ekonomie božího logu v Platónově dialogu Hippias Menší.

K. Boháček (Praha/Plzeň)       Hektór a Odysseus v dialogu Hippias minor.

I. Chvatík (Praha)                     Polytropos Odysseus, polytropóteros Hippias, polytropótatos Sókratés.

A. Havlíček (Praha)                  Dynamis v dialogu Hippias Menší.

P. Hobza (Olomouc/Praha)      Hippias Menší a Sókratova koncepce techné.

                                                                                                                                                                                                Josef Petrželka
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097