Matt Ridley: Genom. Životopis lidského druhu v třiadvaceti kapitolách

Matt Ridley: Genom. Životopis lidského druhu v třiadvaceti kapitolách. Portál, Praha 2001, 285 s.

Ridley je osvěčený autor a ani v prozatím poslední knize přeložené do češtiny Vás nezklame. Dozvíte se základní poznatky o molekulární genetice a to způsobem srozumitelným, jasným, byť je zřejmé, že se musí jednat jen o představení těch nejdůležitějších výsledků této disciplíny. O otázce, zda se filozofové mají věnovat poznatkům tohoto druhu, přestanete pochybovat hned po úvodní kapitole. V posledním čísle německého časopisu Information Philosophie (4/2001) byla úvodní studie shodou okolností věnována právě otázce: Co víme, když známe lidský genom? Filozofové mají opět o práci postaráno.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097