Jean Baudrillard: Dokonalý zločin

Jean Baudrillard: Dokonalý zločin. Periplum, Olomouc 2001, 180 s.

Další překlad Jeana Baudrillarda věnovaný tentokrát zavraždění reality a to i prostřednictvím nejrůznějších idejí, které se spolupodílejí na vyhlazování vitální a radikální iluze světa. Myslím, že po rozpačitých překladatelských začátcích (viz O svádění), máte tentokrát k dispozici velmi čitelný text. Ti, kteří se zajímají o témata simulací, virtuality, mizení, přesvětlení skutečnosti či reverzibilní fenomény, zřejmě nezaváhají. Knihu opět můžete zakoupit za výhodnou cenu 130,- Kč u RB (brazda@phil.muni.cz)
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097