Dějiny religionistiky. Antologie

Břetislav Horyna/Helena Pavlincová: Dějiny religionistiky. Antologie. Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2001, 462 s.

Úctyhodný badatelský výkon dvou členů katedry filozofie MU v Brně. Kniha Vám nejprve nabízí sedmdesáti stránkovou studii, která Vás provede dějinami religionistiky: od prehistorie po současné problémy v religionistice. Rozsáhlejší část tvoří antologie z děl padesáti religionistů. Většina textů byla pro účely této antologie přeložena do češtiny vůbec poprvé. Každý badatel je představen v hutně zpracovaném medailonu, který je opatřen důkladně zpracovanou bibliografií.

Knihu můžete zakoupit na katedře filozofie (u R. Brázdy v pracovně) za 297,- Kč (v obchodě byste zaplatili o 100,- Kč více). Na odběru knihy se můžete dohodnout rovněž elektronickou cestou: brazda@phil.muni.cz
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097