Druhá moderna (Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace)

Břetislav Horyna: Druhá moderna (Ulrich Beck a teorie reflexivní modernizace). Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno 2001, 70. str., náklad 200 ks., cena neuvedena.

Že by se opět začalo blýskat na lepší časy ve sférách učebních textů? Skripta B. Horyny nabízejí rozpracovanou teorii „druhé moderny“, o níž přednášel v rámci kursu Soudobá německá filozofie na katedře filozofie FF MU v Brně letech 1999/2000 a 2000/2001. Ten, kdo se chce dozvědět podrobnosti nejen o soudobé německé kritické filozofii společnosti, ale i o perspektivách rozvoje globalizované západní společnosti, by neměl s koupí tohoto textu dlouze váhat. Beckova teorie reflexivní modernizace je na rozdíl od všemožných „vizí“ dokladem toho, že úvahy o perspektivách rozvoje další společnosti mohou být precizní, propracované, zdůvodněné, a nikoli politicky velkohubé a megalomanské.
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097