Logické hádanky a jak je řešit

Logické hádanky a jak je řešit

Muriel Mandellová

 

Ačkoli je kniha určena už starším dětem, leckdo se může nad mnohými hádankami ještě velmi natrápit (neřku-li kapitulovat). Celkem 70 hádanek je rozděleno do několika sekcí (srov. níže), které obsahují principem založení příbuzné hádanky (jak hned dodávám, několikrát se princip konstituce hádanek "na střídačku" opakuje). Každá sekce je pak uspořádána tak, že první hádanka je nejjednodušší, následující hádanky jsou však složitější a složitější. Zde lze rychle vytušit "vyučovací" aspekt knihy – podle informace na přebalu je autorka dokonce odbornicí v metodice výuky matematiky. Jednotlivé skupině hádanek je vždy předřazen úvod, který zmíní původ či jinou poznámku k následující skupině hádanek. Sekce jsou zasazeny do několika "fantasy" okruhů (srov. níže uvedené názvy), v kapitolkách za polovinou se však leckdy postavičky z několika příběhů znovu vrací. A nyní jeden významný rys této knihy (ad. didaktika) – na konci knihy jsou nejen všechna řešení (i s vysvětlení), ale ještě před nimi je kapitolka věnovaná nápovědám pro každou jednotlivou hádanku (nápověda i řešení jsou vytrvale avizovány na každé stránce). Snad lze tušit z těchto mnou uvedených několika rysů, že tyto významně odlišují tuto práci od jiných knih v češtině vydaných – např. poměrně nedávná knížka Františka Gahéra, "Logické hádanky a paradoxy" (kde je více typicky logických hádanek a také sofismata apod.), či proslulá kniha Raymonda Smullyana "Jak se jmenuje tato kniha?" (kniha je větší než knížka; nekonečné varianty pravdomluvců a lhářů).

Tedy referenčně o kapitolkách:

  • "Lžou marťané?" - aneb pravdomluvci a lháři, které proslavil Smullyan
  • "Planetární křižovatky" - začíná variací na proslulou hádanku o zelí, koze vlkovi a převozníkovi, která pochází od vzdělaného poradce Karla Velikého, Alcuina z Yorku.
  • "Marťanská zlmyslnost" - inspirace Charlesem Dodgsonem (=Lewisem Carrollem), první verze založená na částečné (ale závislé) distribuce vlastností na individuích, složitější je Obrovo doupě
  • "Hrátky s párováním" – vytahují se páry bot, hádanky s počtem pravděpodobnosti
  • "V obrově doupěti" - něco, co bych již nazval slučitelné podmínky, snadno řešitelné tabulkovou metodou výrokové logiky. Např.

"Zhltl jsem sto lidí," vychloubal se obr. "Podle mne jich muselo být méně než sto," řekl sir Kay. "No, já předpokládám, že to byl nejméně jeden člověk," řekl Abel. Jestliže jenom jeden z nich mluvil pravdu, kolik lidí skutečně obr snědl?"

řešení

  • "Džinova pomsta" -  nestejná dělení určité sumy

"…/Kupec/ si připravil kousek olova, který vážil přesně 15 uncí. Rozdělil ho na čtyři části tak, že mohl vážit předměty, které mají hmotnost od jedné do 15 uncí. Kolik vážily čtyři kousky, na které kupec olovo rozdělil?"

řešení

  • "Džinovy čertoviny" - opět podmínky (sledy implikací)
  • "Drak Horác" - jako Džinova pomsta

"... Náhle se objevily tři nové džbánky, pětišálkový, sedmišálkový a dvanáctišálkový. Pak si drak říhl a dvanáctišálkový džbánek naplnil vodou. Pětišálkový a sedmišálkový džbánek zůstaly prázdné. "Rozděl vodu z dvanáctišálkového džbánku na dvě stejné části!" vyzval drak Štěpána. Jak to Štěpán udělal?"

řešení

  • "Čaroděj ze Země pravděpodobnosti" - klasický počet pravděpodobnosti aneb hody mincí
  • "Magické síly" - připomíná grafické testy inteligence aneb hádání pokračování posloupnosti

Jiří Raclavský

Portál, s.r.o.,
2000
PrahaPublished by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097