Knihy jako bezdomovci

Břetislav Horyna

Abstract


Étienne de la Boétie, Rozprava o dobrovolném otroctví, Rybka Publisher : Praha 2011, 104 s., ISBN: 978-80-87067-27-7

https://doi.org/10.5817/pf12-1-150

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097