Leibnizovské motivy v Gödelově ontologickém argumentu

Iva Svačinová

Abstract


V textu je představen ontologický argument Kurta Gödela, který je porovnán s argumentem G. W. Leibnize. Argumenty jsou srovnány ve třech krocích: 1) pojetí Boha a božích vlastností, 2) pojetí esence a existence božského individua, 3) využití modální logiky.

Keywords


Gödel, Leibniz, ontologický argument, Bůh, dokonalé/pozitivní vlastnosti, esence, existence, Beckerův postulát

Full Text:

PDF (Czech)



Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097