Teorie všeho, filosofie a fyzika

Jana Svobodová

Abstract


Tématem článku je hledání teorie všeho. Klade si otázku role filozofie v tomto fyzikálním projektu, potažmo v přírodní vědě vůbec. Na konkrétních problémech se snaží ilustrovat vztah filozofie a fyziky a podpořit tezi o významu filozofie pro vědu.

Keywords


teorie všeho, sjednocující teorie, přírodní zákony, přírodní řád, fyzika elementárních částic, základní fyzikální interakce, přírodní síly, poznatelnost, jednota, epistemologie

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097