Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

v novém čísle Pro-Filu pokračujeme ve vydávání audio záznamů přednášek. Tentokrát vám předkládáme záznam přednášky Rostislava Niederleho Estetika jako teorie umělecké kritiky, kterou proslovil 21. 4. 2011 na půdě  Katedry filozofie v Brně. Záznamem přednášky na téma estetiky upomínáme na někdejší těsnější a nyní poněkud rozvolněnou alianci filozofie a estetiky.

Další dvě studie předkládají výrazné příspěvky k dějinám filozofie. Marek Otisk se ve studii  Regulae multiplicationis v abacistických textech Gerberta z Remeše, Abbona z Fleury, Herigera z Lobbes a Bernelia z Paříže věnuje výkladu techniky a pravidel násobení s pomocí abaku u významných reprezentantů středověkého vědění a Daniel Špelda popisuje ve studii  Genealogie mudrců v renesančním myšlení: Prisca sapientia pohled několika renesančních myslitelů na původ a podobu vědění z nejstarších dob lidského rodu, jež renesanci zprostředkovali antičtí filozofové.

Hlavní texty doplňují úvahy o nové a značně rozsáhlé knize Axela Honnetha Das Recht der Freiheit. Grundriß einer demokratischen Sittlichkeit (2011) a o českém překladu textu  Étienna de la Boétie Rozprava o dobrovolném otroctví od Břetislava Horyny. Pozornost si zaslouží podrobná analytická recenze Bronislava Stupňánka na knihu Radima Kočandrleho Anaximandros z Mílétu (2010).

Časopis Pro-Fil od svého počátku podporuje publikační a odborné aktivity studentů. V aktuálním čísle zveřejňujeme vybrané texty studentů ze studentské konference, která se uskutečnila 28. března 2011 na Katedře filozofie FF OU v Ostravě (Iva Svačinová Leibnizovské motivy v Gödelově ontologickém argumentu a Jana Svobodová Teorie všeho, filozofie a fyzika).

Aktuální číslo doplňují informace a zprávy o konferencích a dalších událostech v roce 2011.

Již nyní se zdá, že příští číslo Pro-Filu, jehož vydání plánujeme na leden/únor 2012, nabídne čtenářům několik základních textů k tématu experimentální filozofie.

 

Radim Brázda


Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097