John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií

Jan Čížek a kol.

Abstrakt


Text John Toland a jeho Křesťanství bez mystérií sestává ze dvou provázaných částí. První část představuje stručné biografické pojednání o Johnu Tolandovi (1670–1722), v němž se mimo jiné snažíme předložit obecný úvod do jeho myšlení. Druhá část pak nabízí první český překlad předmluvy k Tolandovu nejznámějšímu spisu Christianity not Mysterious (1696), který je považován za základní impulz deistické diskuze na Britských ostrovech.

Klíčová slova


metafilozofie; redukce; explikace; Funesův syndrom; oborová kondice

Celý článek:

PDFVychází na Katedře filosofie FF MU Brno.
ISSN: 1212-9097