Mikuláš Koperník, O obězích nebeských sfér. První kniha.

Daniel Špelda

Abstract


A book review:

Mikuláš Koperník, O obězích nebeských sfér. První kniha. Přel. Zdeněk Horský. Ed. Vojtěch Hladký. Pavel Mervart, Praha – Červený Kostelec 2016, 248 stran.


https://doi.org/10.5817/pf17-1-1620

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097