Ludwig Wittgenstein Poznámky o barvách

Tomáš Došek

Abstract


Ludwig Wittgenstein Poznámky o barvách. (Překlad a úvodní studie Ondřej Beran). 1. vyd. Praha: Filosofia, 2010, ISBN 978-80-7007-323-0, 139 stran.

https://doi.org/10.5817/pf11-1-17

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097