Rozhovor s Asunntou Verrone a Peterem Nicklem

Asunnta Verrone, Peter Nickl

Abstract


Ve dnech 8. až 11. dubna proběhl v severoněmeckém Hannoveru druhý Festival filosofie, tentokrát na téma „Člověk – příroda – technika“. Tradice pořádání filosofických festivalů vznikla před několika lety v italské Modeně a rozšířila se do několika evropských měst. Idea festivalu v sobě spojuje filosofickou konferenci a popularizační akce s přesahy do jiných oborů. Festival tak není určen k prezentaci nových vědeckých výsledků, ale spíše k hledání role filosofie ve společnosti a k prohloubení jejího vlivu na problémy dneška. Festival filosofie se tak vrací k původnímu významu tohoto slova jako oslavy.
Téma festivalu „Člověk – příroda – technika“ bilancuje desetileté výročí výstavy Expo 2000, jež se tehdy konala v Hannoveru. V souvislosti s touto výstavou se dostalo do popředí také téma urbanity. To znamená, že kromě celé řady přednášek pohybujících se okolo tématu strategie trvalosti, proběhlo také několik přednášek na téma architektury. Hlavním řečníkem festivalu byl známý architekt a urbanista prof. Albert Speer, ml.

V následujícím textu vám přinášíme rozhovor se spoluorganizátory festivalu Asunntou Verrone a Peterem Nicklem.

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097