Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice

Veronika Ježková

Abstract


Ve dnech 7. -8. 6. 2010 se na Fakultě sociálních věd Slezské univerzity v polských Katovicích konala mezinárodní konference s názvem „Central-European Ethos or Local Traditions: Equality, Justice“, organizovaná Filozofickým institutem Slezské univerzity v Katovicích a Mezinárodním visegrádským fondem. Tato konference byla součástí mezinárodního výzkumného projektu „Central-European Ethos or Local Traditions: Freedom, Responsibility, Equality, Justice“, na jehož řešení se podílí Filozofický institut Slezské univerzity v Katovicích (Polsko), Katedra všeobecné a aplikované etiky Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře (Slovensko), Masarykova univerzita v Brně, Katedra filozofie Univerzity v Pešti (Maďarsko) a Mezinárodní visegrádský fond.

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097