Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

předkládané číslo Pro-Filu uzavírá s mírným odstupem rok 2009 a současně představuje novou grafickou podobu časopisu. Využili jsme možností, které nabízí internet pro editování odborných časopisů a změnili jsme stávající podobu časopisu. Na grafických a technických změnách a úpravách se podílel Jakub Mácha, náš kolega z katedry filozofie.
Jakub Mácha rovněž přeložil přednášku Hanse-Georga Bensche Od dvou světů ke dvěma pojmům přírody – poznámky k úvodu Kantovy Kritiky soudnosti. Přednáška byla proslovena na půdě katedry filozofie 13. října 2009 při hostování kolegů z filozofického semináře Leibniz Universität Hannover.

Od profesora Materny jsme získali faksimile dopisu Pavla Tichého Pavlu Maternovi. Předkládáme vám původní text, doplněný o krátké poznámky Pavla Materny a Jiřího Raclavského.
Jiří Raclavský předkládá studii s názvem Pravda a paradox: úvod do problematiky a uzavírá malý logický segment tohoto čísla.

Další dvě studie se věnují tématům z dějin filozofie. Marek Otisk nabízí čtenářům stať s názvem Horologium Gerberta z Remeše a časová klimata v raném středověku. Na základě textů Gerberta z Remeše vás seznámí s problematikou měření času ve středověku.
Bronislav Stupňánek, specializující se na dějiny antické filozofie, uzavírá oddíl statí studií s názvem Řecké sloveso metabiónai a Anaximandrova zoogonie.

Kromě obvyklých rubrik naleznete v novém čísle rovněž ukázku z nového Antropologického slovníku. Autorský kolektiv vedl Jaroslav Malina a slovník má podtitul Co by mohl o člověku vědět každý člověk (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění). Jako ukázku jsme zařadili do aktuálního čísla hesla „Antropologie“ a „Německý idealismus“ (autorem tohoto hesla je nikoli náhodou Břetislav Horyna). Slovník obsahuje 20 000 hesel a je nyní on-line dostupný. Zbývá mu popřát, aby byl hojně využívaný.

Autory statí chceme upozornit na požadavky na formální úpravu nabízených textů. Upřesnění a požadavky se týkají především formy citací a bibliografických údajů. Podrobnosti s ukázkami naleznete v oddíle Pokyny pro autory, v rubrice O časopisu. V případě, že se rozhodnete nabídnout do Pro-Filu svůj text, věnujte prosím těmto informacím pečlivou pozornost.

Vstupme do dalšího období Pro-Filu opět s lehkým žertem. Je vybrán z knihy anekdot o filozofech Geh mir aus der Sonne! (v roce 2003 ji editoval Peter Köhler pro nakladatelství Reclam): „Gadamer býval za katedrou ponořen do sebe a často se zaplétal do poněkud nejasných myšlenek. Jeho přátelé pro ně vynalezli vědeckou jednotku míry: pojmenovali ji „jeden Gad“ a označovala míru zbytečné komplikovanosti.“

Radim Brázda

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097