Salzburger Tagung für Junge Analytische Philosophie 2010

Tomáš Došek

Abstract


Ve dnech 9-11. 9. 2010 se uskutečnila konference Salzburger Tagung für Junge Analytische Philosophie,kterou pořádala katedra filozofie Univerzity Salzburg (Fachbereich Philosophie) spolu s Institutem pro teorii vědy (Institut für Wissenschaftstheorie Salzburg) a odborným časopisem KRITERION – Journal of Philosophy. Cílem konference bylo umožnit doktorandům a studentům se zájmem o analytickou filozofii a filozofii vědy prezentaci vlastní práce a kritickou výměnu názorů.

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097