Salzburger Tagung für Junge Analytische Philosophie 2010

Ve dnech 9-11. 9. 2010 se uskutečnila konference Salzburger Tagung für Junge Analytische Philosophie,kterou pořádala katedra filozofie Univerzity Salzburg (Fachbereich Philosophie) spolu s Institutem pro teorii vědy (Institut für Wissenschaftstheorie Salzburg) a odborným časopisem KRITERION – Journal of Philosophy. Cílem konference bylo umožnit doktorandům a studentům se zájmem o analytickou filozofii a filozofii vědy prezentaci vlastní práce a kritickou výměnu názorů.

Konference neměla předem stanovené téma a výběr příspěvků probíhal pouze na základě tematické příslušnosti k filozofii jazyka či teorii vědy a především jasné formulace myšlenek a srozumitelné argumentace. Na konferenci přijelo více než 80 účastníků (z Belgie, Číny, Dánska, Velké Británie, Holandska, Rakouska, Skotska, Slovinska, Itálie a České republiky) a bylo předneseno 45 přednášek v následujících sekcích: Dějiny analytické filozofie, Všeobecná teorie vědy, Etika, Teorie poznání, Filozofie mysli, Filozofie jazyka, Metafyzika a ontologie, Logika a Filozofie náboženství. Mimoto účastníci vyslechli úvodní přednášku Prof. A. Hiekeho (Universität Salzburg) „Wissenschaftliche Philosophie“ – Auf dem Weg zu einem Pleonasmus, plenární přednášku H. Leitgeba (Universität Bristol, LMU München) Warum Philosophie wissenschaftlich sein soll a závěrečnou přednášku Prof. E. Morschera (Universität Salzburg) Analytische Existenzphilosophie.

Přednášky studentů měly rozsah 20 minut s následnou desetiminutovou diskusí, namátkou uveďme některé z nich: Rudolf Carnaps Scheinprobleme vor dem Hintergrund seiner wissenschaftstheoretischen Konzeptionen (Moritz Cordes, Universität Greifswald), Recognitional Concepts and Deferential Dispositions (Emil F. L. Moeller, University of Cambridge), Skepsis, Introspektion und Abduktion – was „Verstehen“ ist (Tino Schade, Universität Erfurt), Richard Rorty und das „Gespenst des Relativismus“ (Sebastian Kletzl, Universität Wien), Wittgensteins Wissenschaftskritik (Tomáš Došek, Masarykova univerzita, Brno), Tarsiks „wesentliche Reichhaltigkeit“ der Metasprache (Maximilian Wieländer, Universität Wien), Was ist ethisches Wissen? (Isabelle Ulbrich-Kern, Universität Mannheim) nebo např. The Metaphysics of Ineffability (Silvia Jonas, University of Oxford).

Přednesené příspěvky byly většinou věnovány řešení aktuálních otázek takřka všech filozofických disciplín, i díky tomu přinesla konference to, co si organizátoři slibovali: pestrý program, kritickou konfrontaci filozofických stanovisek a v neposlední řadě také přátelskou diskusi. Organizace prvního ročníku konference byla opravdu příkladná a nezbývá než doufat, že organizátory přiměje její úspěch k pořádání dalších ročníků.

Webové stránky konference: http://www.kriterion.at/SOPHIA/languages/de/index.php

Program s abstrakty příspěvků: http://www.kriterion.at/SOPHIA/material/contributions/Programme_SOPhiA2010.pdf

Tomáš Došek
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097