述而有作 – Podává výklad a tvoří tak nové

David Uher

Abstract


Na sklonku minulého roku vyšel v bezpochyby nejprestižnějším českém vědecko-badatelském vydavatelství Academia, specializujícím se mj. na uveřejňování významných počinů české vědy, dlouho očekávaný nový překlad Konfuciových Sebraných výroků (Lun Yu) organicky propojený s precizním, detailním a vyčerpávajícím filologickým a filozofickým rozborem z pera našeho předního sinologa Jaromíra Vochaly.

Full Text:

HTML (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097