Hradecké filozofické dny

Ve dnech 23. září až 25. září 2010 se v Hradci Králové v rámci Hradeckých filozofických dnů konal 1. ročník konference na téma Pravidla a normativita. Nejednalo se o úplně první akci tohoto druhu zde, neboť už v roce 2008 proběhl nultý ročník Hradeckých filozofických dnů, kde byla ústředním problémem otázka „Jak dělat filozofii?“.

Pravidlům a normativitě se věnovalo 19 konferujících z České i Slovenské republiky. Zaobírali se jí z hlediska logiky, filosofie jazyka, etiky, filozofie mysli, neurofyziologie, filozofie společnosti a práva i z pohledu antropologie, evoluční biologie, sociobiologie.

První den konferenci výrazně ovlivnili Ondřej Beran a Marek Tomeček. O. Beran poukázal ve svém příspěvku s názvem „Normativita nespolupráce“ na kooperaci skupin, které jsou zaměřeny proti pravidlům společnosti a vytváří svá vlastní a zpravidla rigidnější nařízení. M. Tomeček zase přednášel o zbytečnosti tvrzení typu „Vražda je špatná“, kdy vycházel z rozboru lexikálního pole slova „vražda“. Tyto dva příspěvky pak byly v rámci konference dále zmiňovány a diskutovány.

Další den konference byl zaměřen více na problémy logiky, filosofie jazyka a společnosti a antropologie. Právě antropologii se věnoval Martin Kanovský v rámci své vyžádané přednášky „Pravidla, společnost, mysl“.

V sobotu pak vystoupili poslední řečníci a mezi nimi i Jindřich Černý, absolvent FF MU. Závěrečný příspěvek s názvem „Od rozumu k pravidlům a zase zpátky“ přednesl Jaroslav Peregrin.

Konferenci pořádala Katedra filozofie a společenských věd & Centrum pro studium jazyka, mysli a společnosti Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Kompletní program konference je k nahlédnutí na adrese: http://lms.ff.uhk.cz/hfd/ Mezi ohlášenými řečníky scházel Petr Glombíček a Martin Paleček.

Tomáš Ondráček a Jana Ženčáková
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097