Etika a existencialismus

Ve dnech 23. a 24. 9. 2010 se v Nitře uskutečnila mezinárodní vědecká konference „Etika a existencialismus. Podnety a výzvy pre súčasnosť. (Ethics and Existentialism. The stimuli and challenges for the present age)“ organizovaná Univerzitou Konstantina Filozofa v Nitře a Torontskou univerzitou v Torontu.

Konference byla z větší části věnována filozofickému odkazu dánského myslitele Sørena Kierkegaarda. V sekci „Kierkegaard“ vystoupili přední světoví odborníci na Kierkegaardovu filozofii (mezi jinými zejména prof. Khan z Toronto University, prof. Evans z Baylor University, prof. Bousquet z Universitas Catholica Parisiensis, prof. Burges z University of New Mexico, prof. Martin z Malaga University, prof. Binetti z Isedet Argentina, Dr. Ryan z European College of Liberal Arts, Dr. Boron z Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ad.)

Mezi dalšími tématy byly diskutovány např. otázky svobody v dílech existencialistických filozofů, existence člověka v konfrontaci s problémy současného světa, existencialismus v náboženské rovině či existencialistické motivy v kultuře a umění.

Konference se konala pod záštitou španělského velvyslance na Slovensku, mezi přítomnými byli dále velvyslanci Dánského království a Spojených států. Celé setkání svou bohatou mezinárodní účastí značnou měrou přispělo nejen k recepci díla S. Kierkegaarda, ale i k udržení a prohloubení vzájemných vztahů na diplomatické úrovni.

Veronika Ježková
Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097