Společenské vědy ve vzdělávání (25.–26. 4. 2012)

. .

Abstract


II. mezinárodní vědecká konference s oborově didaktickým zaměřením navazuje na konferenci „Výchova k občanství pro 21. století“ pořádanou v roce 2008 v Olomouci a následná oborově didaktická symposia v Dolních Dunajovicích pořádaná Katedrou společenských věd PdF UP v Olomouci

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097