Vědecká konference doktorandů (22. 5. 2012)

. .

Abstract


Vědecká konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd.

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097