Editorial

Radim Brázda

Abstract


Vážení čtenáři,

v editorialu minulého čísla jsem avizoval pro právě předkládané číslo několik textů týkajících se experimentální filozofie. Máme k dispozici překlady, měli jsme k dispozici rovněž vstřícný souhlas autorů textů s publikováním (J. Knobe, J. Haidt). Nakonec se bohužel ukázalo, že za copyright bychom museli zaplatit nemalou částku příslušným nakladatelstvím, která texty zmíněných autorů vydala. Z našeho záměru tedy prozatím muselo sejít. Pokusíme se ještě nalézt jinou cestu, jak základní texty z oblasti experimentální filozofie zpřístupnit i v českých překladech.

Díky průtahům kolem svolení ke zveřejnění základních textů pro aktuální číslo došlo tudíž ke zdržení vydání druhé čísla Pro-Filu za rok 2011. Dostává se k vám až nyní. Doufáme, že i v čísle, v němž jsme museli upustit od původně zamýšleného tematického zaměření na experimentální filozofii, naleznete poutavé čtení (a audionahrávku).

Číslo zahajuje audionahrávka přednášky Pavla Materny s názvem Empirická věda, logika, matematika, filozofie: Nový pohled na staré téma. Přednášku proslovil na Filozofické jednotě v Brně dne 17. 10. 2011.

Jiří Raclavský se v příspěvku Je paradox holiče paradoxem? zabývá analýzou známého paradoxu holiče, jeho vztahem k Russelově paradoxu a dokazuje, že se ani o paradox nejedná. Všímá si rovněž důvodů, proč byl paradox holiče vůbec pokládán za paradox.

Posledním příspěvkem je text Jany Černé Cognitio singularium: Renesanční historiae naturalis a jejich proměny, v němž autorka objasňuje a srovnává dvě základní pojetí historiae naturalis v období renesance.

Za redakci vám přeji inspirující četbu i poslech.

Radim Brázda


Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097