Historická epistemologie Gastona Bachelarda (13. 4. 2012)

. .

Abstract


Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti při Filosofickém ústavu AV ČR, v.v.i., Vás zve na workshop Historická epistemologie Gastona Bachelarda, který se bude konat dne 13. dubna 2012 od 13h v zasedací místnosti FLÚ v Jilské ul. 1.

Full Text:

PDF (Czech)Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097