Definice lži

Michal Stránský

Abstract


V tomto textu se pokouším předložit definici termínu „lež“. Pro ten účel využívám čtyři definiční podmínky, formulované J. E. Mahonem, které považuji za nutné a dostatečné. S ohledem na Mahonem předložené námitky a protipříklady navrhuji definiční úpravy a dospívám k výsledné definici 7).


Keywords


lež; definice; tvrzení; adresát; pravdivost; intence

https://doi.org/10.5817/pf13-1-287

Full Text:

PDF (Czech)

References

Show references Hide references

Augustinus Aurelius (2000) O lži a jiné úvahy. Třebíč: Vydavatelství Akcent.

Dictionary and Thesaurus – Merriam-Webster online [online]. Springfield (Massachusetts): Merriam-Webster, Incorporated, 2012 [cit. 2012-08-07]. Dostupné z: http://www.merriamwebster.com/.

Frankfurt, H. G. (1988) On Bullshit. In The Importance of What We Care About. Cambridge: Cambridge University Press.

Mahon, J. E. (2008) The Definition of Lying and Deception. In The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. Stanford: The Metaphysics Research Lab, last modif. 21. 2. 2008 [cit. 2012-04-17]. Dostupné z:http://plato.stanford.edu/entries/lying-definition/.

Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (Kalifornie): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-08-07]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page.

Published by the Department of Philosophy, Faculty of Arts, Masaryk University, Brno, Czech Republic.
ISSN: 1212-9097